18 Şubat 2019 Pazartesi 19:02:19
Türkçe   English  

Misyonumuz

Kanunlar ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde verilen görevler ile üyelerimizin sorunlarını çözecek, beklentilerini karşılayacak her türlü hizmeti; hızlı, tarafsız, güvenilir bir şekilde, sosyal sorumluluğumuzun bilinciyle, bölgesel ve ulusal ekonomiye katkı sağlayacak biçimde, çağdaş standartlarda sunmaktır.

Vizyonumuz

Üyelerimizin, küreselleşen dünyada, kurumsallaşma ve rekabet avantajı yakalama süreçlerinde, doğru bilgiler üreten, sağlıklı kararlar alan ve uygulayan, bölgesinde üreteceği politika ve stratejiler ile lider bir oda olmak.

Kalite Politikamız

 • Bağlı bulunduğumuz mevzuat çerçevesinde BABAESKİ Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimize,kaliteli ve hızlı hizmeti doğru ve güvenilir bir şekilde sunmak,
 • Teknolojik imkanlardan faydalanarak sürekli iyileştirmeyi sağlamak,
 • Eğitimli personellerimizle tüm üyelerimizin ve ülkemizin ekonomik ve sosyal gelirine katkıda bulunmak hepimizin en önemli görevidir.

İnsan Kaynakları Politikamız

Babaeski Ticaret ve Sanayi Odası her çalışana ayrı ayrı değer verir.Bu konuda izlediği politika ; teknolojik gelişmeler ışığında, ekip çalışması ve takım ruhunu önmseyen bir yapıya sahiptir.

Bilgi İşlem Politikamız

Başta üyelerimiz olmak üzere iç ve dış paydaşlarımızla olan iletişimin önemini kavrayan bir zihniyetle, bilgilerin yedeklenmesi güncellenmesi,oluşabilecek risklerin önlenmesi üzerine sürdürülebilir bir politika izlemektir.

Haberleşme ve İletişim Politikamız

İlçemiz ve bölgemizin yerel ve kültürel değerlerini, iletişim araçlarını en etkin biçimde kullanarak, özellikle ilçemize gelen misafirlerimize doğru biçimde aktarmak ve böylelikle ilçemiz ekonomisine katkı sağlamaktır. Ayrıca iç iletişimi özelikle üyelerimizle sağlam temeller üzerine oturtmak ve iletişim kanallarını en etkin şekilde kullanmak.

Mali Politikamız

5174 Sayılı Kanun ve Mevzuatla belirlenmiş, odalara mali anlamda yüklenmiş olan sorumlulukla hareket ederek, üye ihtiyaçlarını karşılamak ve mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmaktır.

Temel Değerlerimiz

Değerler, Babaeski Ticaret ve Sanayi Odasının ruhunu ortaya koymaktadır. Ortak değerlerimiz, farklı insanlar, kültürler ve kurumlar genelinde davranışlarımıza tutarlı bir şekilde yön vermemize yardımcı olur.

 

Temel Değerlerimiz;

 

 • Kaliteden ödün vermeyiz.
 • Hizmetlerimizin, bölgesel ekonominin gelişmesine katkı sağlamasına özen gösteririz.
 • Uygulanabilir ve tutarlı politikalarımız; doğru ve güncel verilerden elde edilmiş sağlıklı bilgilerle oluşturulmaktadır.
 • Çağdaş Odacılık anlayışı çerçevesinde sunduğumuz hizmetlerde etkinlik, verimlilik ve memnuniyetin sağlanmasına özen gösteririz.
 • Yönetim anlayışımız dürüstlük, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık üzerine kurulmuştur.
 • Almış olduğumuz kararlar, üyelerimizin çıkarlarına hizmet etmekte ve onların haklarını korumaktadır.
 • Bilimsel ve etik değerler önceliğimizdir.
 • Üyeler arasında diyaloğun güçlendirilmesi, kurumsal sahiplenmeyi sağlayacaktır.
 • Çalışan memnuniyeti kurumsal performansımıza önemli katkı sağlamaktadır.