29 Şubat 2024 Perşembe 17:40:23
Facebook  Twitter  instagram  youtube    Türkçe   English  
 DUYURULAR

Kooperatif Tasfiye Sonu Kapanış

GEREKLİ EVRAKLAR


1) Dilekçe ( tasfiye memuru tarafından imzalanmalı)


2) Genel kurul toptantı tutanağı noter tasdikli (TTK 64/4 – 375/f  ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı) (1 asıl - 1 fotokopi)


3) Genel kurula üyelerin davet edildiği elden tebliğ tutanağı, posta ile yapılan tebliğ, gazete ilanı vs.


4) Hazır Bulunanlar (Hazirun) listesi  ( 1 asıl)


5) Bakanlık temsilcisi atama yazısı (1 asıl)


6) Yönetim Kurulu/Tasfiye Kurulu Gündem Kararı (1 fotokopi)


7) Görüşülmesi halinde olağan yıllık Bilanço ve bilanço için damga pulu makbuzu (1 asıl)


8) Genel kurul tarafından onaylanmış son ve kesin bilanço (Tasfiye Memurları bilançonun  altına  "Şirketin borcu, alacağı ve devam eden davası  yoktur" ibaresini yazarak imzalayacak, Tasfiye memurunca imzalanan ve genel kurula sonulan bilançoyu genel kurul adına toplantı başkanlığıı imzalayacak) Bilanço için vergi dairesinden alınan damga vergisi makbuzu alınız.


NOT: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde birer hafta ara ile yayımlanan ilanlardan, 3. ilanın üzerinden kooperatif sözleşmesinde yazan tasfiye süreci (1 yıl veya 6 ay) beklenerek  fesih kararı alınabilir.