25 Temmuz 2021 Pazar 22:23:59
Facebook  Twitter  instagram  youtube    Türkçe   English  

TEHLİKELİ MADDE DENETİMİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU!

SAYIN ÜYEMİZ
İlgi: TOBB’nin 09.05.2019 tarih ve 4931 sayılı yazısı
İlgi de kayıtlı yazıda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan 29.04.2019 tarih 33171 sayılı yazıda 24.04.2019 tarih ve 30754 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik hükümleri hatırlatılmaktadır.
Ayrıca; anılan yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesine göre trafik siciline tescilli "Taşıt Durum Tespit Belgesi" almış ancak ADR/Taşıt Uygunluk belgesi bulunmayan 2014 ve öncesi model yılına sahip araçlara 31.12.2019 tarihine kadar ilgili Bakanlıkça yetkilendirilen Türk Standartları Enstitüsünden (TSE) ADR /Taşıt Uygunluk Belgesinin alınması gerektiği belirtilmektedir.
Söz konusu yönetmelikten kaynaklanacak herhangi bir cezai işlem ile karşılaşılmaması adına bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.