18 Temmuz 2019 Perşembe 00:01:51
Facebook  Twitter  instagram    Türkçe   English  

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçecekler Satış Belgeleri Süre Uzatım İşlemleri Hakkında

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi’nin 17.01.2019 tarih ve E.132625 sayılı yazısına atfen TOBB’dan Odamıza gelen yazıda, 2018 yılı ve öncesinde düzenlenen ve 31/12/2018 tarihi itibariyle geçerliliğini koruyan satış belgeleri için Ocak – Mart aylarına isabet eden dönemde 2019 yılı süre uzatım işlemi yapılması gerektiği belirtilmektedir. 

Ayrıca, satış belgeleri için 01 Nisan 2019 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar süre uzatım işlemi yapılmadığı takdirde, anılan tarihten sonra ürün (tütün mamulü, alkol ve alkollü içki) satın alınması mümkün olmayacak ve satıcıların mevcutlarında bulunan ürünleri Nisan ayı sonuna kadar tasfiye etmeleri zorunlu olacaktır. Nisan ayının sona ermesini müteakip ürün satışına devam edildiğinin tespiti halinde, 4733 sayılı Kanunu’nun 8’inci maddesinin beşinci fıkrasının ilgili bentleri gereğince idari para cezası yaptırımı mahalli mülki amirliklerce uygulanacak ve aynı maddenin dokuzuncu fıkrası kapsamında, satışa sunulan ürünlerin mülkiyeti kamuya geçecektir, denilmektedir. 

Süre uzatım ve yeni belge başvuruları T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın il/ilçe müdürlüklerinde yapılmakta olup faaliyetine devam edecek olan ruhsat sahibi üyelerimizin herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek için süre uzatım işlemlerini yapmalarını önemle rica ederiz. 

Süre Uzatım ve Satış Belgesi İşlemleri 2019 yılı ücretleri için Odamızı ziyaret edebilir ve 0288 512 2031 numaralı hattımızı arayabilirsiniz.