1 Ekim 2020 Perşembe 22:25:55
Facebook  Twitter  instagram  youtube    Türkçe   English  

ÇIRAK ÖĞRENCİ KAYITLARI VE MESLEKİ EĞİTİM İLE İLGİLİ GELİŞMELER hakkında bilgilendirme toplantısı

Talim ve Terbiye Kurulunun 19.07.2019 tarih ve 18 sayılı Kararı ve Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan yeni düzenlemeler ile Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri, fark derslerini kayıtlı oldukları okullarda (mesleki eğitim merkezlerinde) tamamlayarak lise diploması almaya hak kazanacaklardır.
      Mesleki Eğitim Merkezleri ‘’6764 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’ ile zorunlu ortaöğretim kapsamına alınmıştır. Mesleki Eğitim Merkezi programına kayıtlı öğrenciler haftada 1 veya 2 gün okulda teorik eğitim, 4 veya 5 gün ise sözleşme imzaladıkları işletmelerde pratik eğitim almaktadırlar. Mesleki Eğitim Merkezi programına kayıtlı öğrenciler 11inci sınıf sonunda ‘’Kalfalık Belgesi’’ , 12nci sınıf sonunda ise ‘’Ustalık Belgesi’’ alarak mezun olmaktadırlar. Öğrenciler eğitim süreleri içerisinde asgari ücretin %30 undan az olmamak üzere ücret almakta, ayrıca iş kazası ve meslek hastalığı  sigorta primleri yatırılmaktadır.
ÇIRAK ÖĞRENCİ OLABİLME ŞARTLARI;
1-En az Ortaokul mezunu olmak,
2-14 yaşını doldurmuş ve 15 yaşından gün almış, 19 yaşından gün almamış olmak(Daha önce mesleki eğitimden yararlanmamış olan 19 yaşından büyüklerde kayıt olabilmektedir.)
3-Bünyesi ve sağlık durumu, gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,
4-Eğitim görmek istediği meslekte, bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak.
KAYITLARDA ÖĞRENCİLERDEN İSTENECEK EVRAKLAR:
1-3 Adet doldurulmuş ve onaylanmış sözleşme(Mesleki Eğitim Merkezinden alınacak)
2-1 Adet Nüfus Cüzdanı fotokopisi
3-3 Adet vesikalık fotoğraf
4-Ustasının, Ustalık ve Usta Öğreticilik Belgesi ve fotokopisi
5-Öğrenim Belgesi (Diploma) aslı ve fotokopisi
6-Sağlık raporu(Sağlık Ocağı vb.yerlerden)